Rehabilitering • Läkarbedömning med omfattande nybesöksutredning för att utröna bakomliggande orsak


 • Individuell behandling av olika professioner efter bedömning


 • Tät kontakt med dig som arbetsgivare för att optimera förhållanden på arbetsplatsen


 • Utformandet av rehabiliteringsplanen och fysiska/digitala regelbundna trepartsmöten. Våra arbetssätt är förankrade i forskningen te.x ADA- arbetsplatsdialog.


 • Kontakt och avstämningsmöten med Försäkringskassan


 • Konkreta råd om rehabilitering för dig som arbetsgivare. Både arbetstagaren och ni som arbetsgivare får ge sin syn på bakgrunden till ohälsan och vilken roll arbetet haft 

  Försäkringskasan erbjuder arbetsgivare bidrag i form av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Detta är ett bidrag som syftar till att förebygga sjukskrivningar och underlätta för dina medarbetare att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning. Bidraget täcker hälften av Era kostnader när Ni anlitar en extern anordnare, till exempel från företagshälsovården. Ni kan få bidrag för halva kostnaden upp till 10 000 kronor per anställd och år men högst 200 000 kronor per år.

  Mottagning mitt i centrum eller så kommer vi till er

  Kompetens

  Vi ökar era värden

  Vi finns i Läkarhuset i Centrala Göteborg.  Det finns goda möjligheter till kollektivtrafik och parkeringsplatser. Vi kommer ockaå gärna ut till er arbetsplats.

  Vi har en bred kompetens inom stressmedicin och kan hjälpa er med både organisation- och individperspektiv. Vi rekommenderar att vi tittar parallelt på båda dessa områden.

  Vi sträver efter att leverera värden till våra kunder som ökar välmåendet hos företagens viktigaste resurs, medarbetarena.