Om oss

Vi är en Företagshälsovård specialiserad inom stressmedicin. Vi deltar aktivt i forskning inom området och har en bred klinisk kompetens. En vanlig orsak till låg arbetsförmåga, illabefinnande och sjukskrivning beror på stressrelaterad ohälsa. Kostnaderna för individ och organisation är ofta stora. Vi arbetar förebyggande för att bidra till att skapa hållbara arbetsplatser och arbetstagare. Vi har stor erfarenhet av samordning kring rehabilitering och samarbetar med alla viktiga aktörer.


Vi finns i Läkarhuset på Södra Vägen 27 i centrala Göteborg och vi arbetar utifrån kundens behov och föreslår ofta en digifysisk uppföljning där fysisk kontakt och undersökning varvas med digitala besök. Vi kommer gärna ut till er arbetsplats och erbjuder alla våra tjänster på plats hos er.

Teamet

Grundare av MedOcia FHV är Anja Beno och Karin Segerfelt Pokorny. Vi är båda Specialister i Allmänmedicin och aktiva forskare inom stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Vårt fokus ligger på utredning och behandling av psykisk ohälsa och framför allt stressrelaterad ohälsa som är ett växande problem i samhället. Vårt mål är att genom vår forskning få ökad kunskap om utmattningssyndrom, hur det påverkar individen och arbetsförmågan och hur man bäst hjälper människor med stressrelaterad ohälsa i rehabiliteringsprocessen.


I vårt team ingår företagsläkare, specialistläkare, organisationspsykolog, klinisk psykolog och fysioterapeut.