Systemiskt arbetsmiljöarbete

Vi kan erbjuda stöd i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)


  • Utformning av arbetsmiljöpolicy och uppgiftsfördelning av arbetsmiljöarbetet
  • Årlig genomgång och utvärdering via "360 graders analys" med konkreta förslag till förbättring


Enligt arbetsmiljölagen kap. 3, 2 paragrafen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en god och tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter om krav kring SAM. Föreskrifterna är styrdokument. SAM är ett lagkrav och en form av kvalitetsarbete. I SAM ingår att arbetsgivaren varje år går igenom hur arbetsmiljöarbetet bedrivs.

 

SAM bör vara genomgripande integrerat i verksamheten och i samverkan mellan arbetstagare och arbetsgivare. Alltså organiserat och ständigt pågående:


  • Undersöka arbetsmijön(fysisk, psykisk och psykosocial arbetsmiljö-bör vara ett naturligt inslag i verksamheten, tex personalmöten. Fysisk arbetsmiljö undersöks genom skyddsrond. Psykisk/social via enkäter och intervjuer.


  • Riskbedömma (skriftligt dokumentera om risken är låg, medel eller hög)


  • Åtgärda riskerna


  • Kontrolellera


  • Utfärda handlingsplan


  • Följa upp

 

Rutiner för SAM ska beskrivas ett på i förväg bestämt tillvägagångssätt för att uppnå ett visst syfte. Förslaget är att man har en arbetsmiljöhandbok med rubrikerna som följer föreskrifterna om SAM.


Vi hjälper till med detta arbete och genom hela procoessen.

Mottagning mitt i centrum eller så kommer vi till er

Kompetens

Vi ökar era värden

Vi finns i Läkarhuset i Centrala Göteborg.  Det finns goda möjligheter till kollektivtrafik och parkeringsplatser. Vi kommer ockaå gärna ut till er arbetsplats.

Vi har en stor kompetens inom stressmedicin och kan hjälpa er med både organisation- och individperspektiv. Vi rekommenderar att vi tittar parallelt på båda dessa områden.

Vi sträver efter att leverera värden till våra kunder som ökar välmåendet hos företagens viktigaste resurs, medarbetarena.