Hälsokontroller

 

HÄLSOKONTROLL LARGE


En hälsokontroll som täcker det mesta. Tillval kan göras vid önskemål

 

Produktkod: FB3

 

Syfte: Att utreda hälsoläge hos individen

 

Upplägg: Första delen är att du svarar på anamnesformulär samt skattningsskalor på din mobila  enhet hemma, andra delen att du går på provtagning, blodtryck, EKG, liten lungfunktionsundersökning, vikt och längd. Tredje delen efter cirka en vecka då alla provsvar kommit är en läkarundersökning.

 

Innehåll:  

Anamnesformulär Prime-MD samt screening KEDS, WSQ, S-UMS,

Provtagning: blodsocker, HbA1c, blodstatus (Hb, EVF, MCV, MCH, LPK, TPK, EPK, MCHC), njurprover (natrium, kalium, kreatinin), leverprover (ASAT, ALAT, ALP, bilirubin) och ämnesomsättningsprov (TSH, fritt T4), blodfetter (HDL, LDL, kolesterol, triglycerider), PSA, SR, urinprov

Blodtryck, liten lungfunktionsundersökning (COPD-6), EKG, vikt och längd,

Läkarbesök- undersökning hjärta, lungor, buk, lymfkörtlar, nervsystemet samt bedömning och genomgång av skattningsskalor prover 

Tillval:

Tillval av prover/skattningsskalor göras efter önskemål. Andra tillval som kan vara spirometri, hudöversyn (prickkontroll), neurologistatus, hörsel - och synkontroll

Viktig info:

Tänk på att du ska vara fastande från kl 00 kvällen innan. Det går bra att dricka vatten. Eventuellt behöver du ha uppehåll i någon av dina läkemedel inför provtagning (tex Levaxin)- fråga oss om du har några frågor. Undvik att röka eller snusa två timmar innan provtagning.


 

HÄLSOKONTROLL MEDIUM


En hälsokontroll som täcker det viktigaste. Tillval kan göras vid önskemål

 

Produktkod: FB2

 

Syfte: Att utreda hälsoläge hos individen

 

Upplägg: Första delen är att du svarar på anamnesformulär samt skattningsskalor på din mobila  enhet hemma, andra delen att du går på provtagning och tar blodtryck, vikt och gör en liten lungmätning samt EKG. Tredje delen efter cirka en vecka då alla provsvar kommit är en läkarundersökning.

 

Innehåll:  

Anamnesformulär Prime-MD samt screening KEDS, WSQ

Provtagning: blodsocker, HbA1c, blodstatus (Hb, EVF, MCV, MCH, LPK, TPK, EPK, MCHC), njurprover (natrium, kalium, kreatinin), leverprover (ASAT, ALAT, ALP, bilirubin) och ämnesomsättningsprov (TSH, fritt T4), blodfetter (HDL, LDL, fritt kolesterol, triglycerider

Blodtryck, liten lungmätning (COPD6) samt EKG och BMI

Läkarbesök- undersökning hjärta, lungor, buk, lymfkörtlar, nervsystemet samt bedömning och genomgång av skattningsskalor, prover och undersökningar. Ingår också individuell hälsofrämjande plan.

Tillval:

Tillval av prover/skattningsskalor göras efter önskemål. Se gärna vår hälsoundersökning large. Andra tillval som kan vara relevanta är spirometri, hudöversyn (prickkontroll), hörsel - och synkontroll

Viktig info:

Tänk på att du ska vara fastande från kl 00 kvällen innan. Det går bra att dricka vatten. Eventuellt behöver du ha uppehåll i någon av dina läkemedel inför provtagning (tex Levaxin)- fråga oss om du har några frågor. Undvik att röka eller snusa två timmar innan provtagning.

 


Kontakta oss för prisuppgift! Vi erbjuder hälsoskontroll small, medium och large.

 

HÄLSOKONTROLL SMALL


En liten hälsokontroll som täcker det allra viktigaste. Tillval kan göras vid önskemål

 

Produktkod: FB1

 

Syfte: Att utreda hälsoläge hos individen

 

Upplägg: Första delen är att du svarar på anamnesformulär samt skattningsskalor på din mobila enhet hemma, andra delen att du går på provtagning och tar blodtryck. Tredje delen efter cirka en vecka då alla provsvar kommit är en läkarundersökning.

 


Innehåll:  

Anamnesformulär Prime-MD samt screening KEDS

Provtagning: blodsocker, HbA1c, blodstatus (Hb, EVF, MCV, MCH, LPK, TPK, EPK, MCHC), njurprover (natrium, kalium, kreatinin), leverprover (ASAT, ALAT, ALP, bilirubin) och ämnesomsättningsprov (TSH, fritt T4)

Blodtryck

Läkarbesök- undersökning hjärta, lungor, buk, lymfkörtlar samt bedömning och genomgång av skattningsskalor prover

Tillval:

Tillval av prover/skattningsskalor göras efter önskemål. Se gärna våra hälsoundersökningar medium och large. Andra tillval som kan vara relevanta EKG, liten lungmätning (COPD6), Spirometri, hudöversyn (prickkontroll), neurologistatus, hörsel - och synkontroll

Viktig info:

Tänk på att du ska vara fastande från kl 00 kvällen innan. Det går bra att dricka vatten. Eventuellt behöver du ha uppehåll i någon av dina läkemedel inför provtagning (tex Levaxin)- fråga oss om du har några frågor. Undvik att röka eller snusa två timmar innan provtagning.