Hälsofrämjande fokus

Vi har många tankar och idéer om hur Er arbetsplats kan ha ett större hälsofrämjande fokus. Det kan handla om en förändring av kultur på en arbetsplats. Motivering till en sundare livsstild med ökad fysisk aktivitet och mer medveten närvaro och återhämtning. Vi arbetar både med temadagar, utvecklingsdagar och insatser som genomsyrar hela verksamheten. 


Kontakta oss så vi kan hitta det som bäst skulle passa Er verksamhet! Vanligtvis gör vi en kortare kartläggning innan vi kommer med konkreta förslag för just Er organisation. Självklart hjälper vi också till med själva utförandet.

Mottagning mitt i centrum eller så kommer vi till er

Kompetens

Vi ökar era värden

Vi finns i Läkarhuset i Centrala Göteborg.  Det finns goda möjligheter till kollektivtrafik och parkeringsplatser. Vi kommer ockaå gärna ut till er arbetsplats.

Vi har en stor kompetens inom stressmedicin och kan hjälpa er med både organisation- och individperspektiv. Vi rekommenderar att vi tittar parallelt på båda dessa områden.

Vi sträver efter att leverera värden till våra kunder som ökar välmåendet hos företagens viktigaste resurs, medarbetarena.