"360-graders analys"

"360-graders analys" möjliggör ett helhetsgrepp av arbetmiljön för att öka Era medarbetarvärden och minska Era kostnader.


En gång årligen gör vi en genomgång av hälsoläget i Er organisation. Analysen består av två delar: Den första delen är på ledningsnivå där ledningen medverkar i kortare intervjuer/skattningar. Den andra delen består av individuella hälsorapporter av alla anställde inklusive läkarundersökning och provtagning. Där ingår också flertalet skattningar t.ex såsom medarbetarenkät. Vi gör en kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön och presenterar en generell anonymiserad rapport över organisationen med analys av nuläget och förslag på åtgärder och stöttning framåt. Varje medarbetare får också en individuell rapport med förslag på eventuella åtgärder för att minska risk för sjukdom och sjukskrivning samt optimera hälsa. 


Vi rekommenderar att arbetet följs upp kontinuerligt, förslagsvis efter 3 och 6 månader.

Mottagning mitt i centrum eller så kommer vi till er

Kompetens

Vi ökar era värden

Vi finns i Läkarhuset i Centrala Göteborg.  Det finns goda möjligheter till kollektivtrafik och parkeringsplatser. Vi kommer ockaå gärna ut till er arbetsplats.

Vi har en stor kompetens inom stressmedicin och kan hjälpa er med både organisation- och individperspektiv. Vi rekommenderar att vi tittar parallelt på båda dessa områden.

Vi sträver efter att leverera värden till våra kunder som ökar välmåendet hos företagens viktigaste resurs, medarbetarena.