Förebyggande företagshälsovård

Gemensamt kartlägger vi Era möjligheter att förebygga ohälsa inom Er organisation och ger Er en rekommendation framåt. Vi ser en fördel i att ta ett helhetsgrepp med en kartläggning både på organisatorisk- och individuell medarbetarnivå, en såkallad "360-graders analys".


Vi erbjuder självfallet också punktvisa insatser. Några av våra produkter: 
  • Identifiera förstadier av utmattning hos medarbetare


  • Identifiera arbetsrelaterad stress hos era medarbetere

Företagshälsovård i form av förebyggande behandling och rehabilitering är en skattefri förmån. För exakta uppgifter om vad som gäller er se Skatteverkets hemsida.

Mottagning mitt i centrum eller så kommer vi till er

Kompetens

Vi ökar era värden

Vi finns i Läkarhuset i Centrala Göteborg. Det finns goda möjligheter till kollektivtrafik och parkeringsplatser. Vi kommer också gärna ut till er arbetsplats

Vi har en bred kompetens inom stressmedicin och kan hjälpa er med både organisation- och individperspektiv. Vi rekommenderar att vi tittar parallelt på båda dessa områden.

Vi sträver efter att leverera värden till våra kunder som ökar välmåendet hos företagens viktigaste resurs, medarbetarena.