Behandling

Behandling för individ och organisationVi erbjuder bokningsbara tider utan väntetid. Vid behov har vi också att brett kontaktnät att remittera för fortsatt vård. Vårt team består av företagsläkare, specialistläkare, organisationspsykolog, kliniska psykologer och sjukgymnast.


I samråd med arbetsgivaren gör vi en individuell behandlingsplan.


Vi arbetar evidensbaserat och använder te.x

LUQSUS-K som är en evidensbaserad metod från Arbets- och miljömedicin på Lunds universitet som fångar upp arbetsrelaterad stress och utmattning – på både individ- och gruppnivå.

Mottagning mitt i centrum eller så kommer vi till er

Kompetens

Vi ökar era värden

Vi finns i Läkarhuset i Centrala Göteborg.  Det finns goda möjligheter till kollektivtrafik och parkeringsplatser. Vi kommer ockaå gärna ut till er arbetsplats.

Vi har en bred kompetens inom stressmedicin och kan hjälpa er med både organisation- och individperspektiv. Vi rekommenderar att vi tittar parallelt på båda dessa områden.

Vi sträver efter att leverera värden till våra kunder som ökar välmåendet hos företagens viktigaste resurs, medarbetarena.