MedOcia Företagshälsovård

Vi är en företaghälsovård specialiserad inom stressmedicin. Vi arbetar förebyggande för hållbara arbetsplatser och arbetstagare.

Investera i Era medarbetares hälsa


Medarbetare som mår bra kan prestera bättre på arbetet såväl som privat. Det minskar risken för sjukskrivning, sjuknärvaro och personalomsättning.


Stressrelaterad ohälsa är en av de vanligaste anledningarna till sjukskrivning i Sverige. Förutom ohälsan hos den drabbade, med allt vad det innebär privat- och professionellt, är kostnaderna höga för Er som arbetsgivare.


Stressrelaterad ohälsa går dock att förebygga med rätt insatser i god tid.Rehabilitering av anställda med stressrelaterad ohälsa


Ibland drabbas anställda av psykisk ohälsa med följande sjukskrivning. Oftast behövs insatser på både privat- och arbetsmässig nivå. Ni som arbetsgivare ansvarar för att ta fram en rehabiliteringsplan för återgång i arbete när en arbetstagare förväntas vara sjukskriven mer än 60 dagar.


Vi upprättar en vårdplan och ser till individens funktionsnivå tillsammans med företagets möjligheter.


Vi har lång erfarenhet och hjälper er genom hela processen.

Individuellt anpassad behandling


Individuellt anpassade insatser och tidig vårdkontakt leder till framgångsrik medicinsk behandling. Rätt diagnos är avgörande för behandlingsval.


Vi erbjuder snabb vårdkontakt. Vi har stor erfarenhet av medicinsk behandling av allmänmedicinska symtom och stressrelaterad ohälsa mot bakgrund av privata- och arbetsrelaterade stressorer.


Ifall att vi bedömer behov av annan vårdinsats slussas patienten snabbt vidare för att undvika väntetid.


Ökad kunskap kring stressrelaterad ohälsa och dess konsekvenser för arbetet underlättar såväl förbyggande som rehabiliterande insatser på arbetsplatsen. Utbildningar finns såväl för chef, HR som till anställda. 

Om oss

Vi är en Företagshälsovård som är specialiserad inom stressmedicin. Vår mottagning finns i Läkarhuset i centrala Göteborg. Vi är ett team bestående av specialistläkare, företagsläkare, psykologer och fysioterapeut.